Kursdag 4: Fett


Fett er et tveegget sverd og spørsmålet om fett i kostholdet er sannsynligvis et av de mest forvirrende for mennesker. Bør man spise så lite som mulig? Mer av de "gode" fettsyrene? Svaret ligger et sted midt på stigen. Fordi uansett hvordan du spiser, om det er i hht. statlige anbefalinger eller noe annet, er det ingen som anbefaler et totalt fravær av fett i kosten.