Kursdag 1 - Kom i gang med WLC – Motivasjon og Stressmestring


Avhengig av hvilke grunnleggende behov vi har, samt hvilke spesifikke resultat vi ønsker å oppnå, så må vi sette oss mål. Det betyr at du må sette opp en plan som oppfyller de mål som du har satt deg. Det å ha fokus på ditt eget hvorfor – hvorfor ønsker du å gjøre en endring.

Som med alt annet her i livet så hjelper det å ha en bra plan. Eller som man uttrykker det på engelsk: "If you fail to plan, you plan to fail".

Med andre ord: Du må planlegge ditt kosthold hvis du skal ha en plan for et sunnere liv.

Det vi vet, er at mange har et for stort stressnivå i livet sitt – dette vil også kurset belyse.